Kiholms Koloniförening

Tips om studier och studiebesök 

 

 

Digitalt informationsmöte om miljömärkningar 

På söndag är det dags för ett informationsmöte om miljömärkningar. Syftet med mötet är dels att påminna oss om vilka miljömärkningar som finns i Sverige och gå genom vad som kan vara bra för oss kolonister att tänka på när vi väljer hygien- och städprodukter eller t.ex. grillkol.

Istället för att ställa in mötet p.g.a. rådande läge, så har vi nu beslutat att testa hålla vårt första digitala möte.  

Mötet hålls därmed på söndag den 9 augusti kl.14.00-14.40. Du kan ansluta till mötet genom att klicka på länken nedan. Det går bra att ansluta antingen på en dator, en surfplatta eller en smarttelefon. Du behöver inte logga in, inte heller installera något program, utan du deltar bara via webbläsaren.

Länk till mötet: https://zoom.us/wc/join/78375712923?pwd=4viM1U

Du kommer att släppas in till mötet prick kl.14.00.

 

Hoppas att vi hörs på söndag!

 

Vänliga hälsningar,

Miljögruppen via Sini  

Kurs: Så tar du hand om din skörd - Fermentering och mjölksyrning

Östra regionens studiekommitté arrangerar en kurs om hur man tar hand om sin skörd genom fermentiering och mjölksyrning den 4 juli i Kiholms föreningshus. För anmälan kontakta christinalind14@gmail.com.

För mer information i bilden nedan eller på Östras hemsida HÄR.

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Idag är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Denna dag är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas årligen den 22 maj. Syftet med dagen är att påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden, sprida information och inspiration samt att väcka debatt. 

Idag riskerar upp till en femtedel av alla djurarter runtom i världen utrotning och av ca 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets historia är det endast ca. 30 arter som bidrar till den mat vi äter idag (källa). Enligt en internationell studie från 2017 har ca. 80 procent av Europas insekter försvunnit på 30 år (källa).

Enligt ett manifest för Biologiska mångfaldens dag är målet med dagen att det ska bli en naturens högtidsdag där den naturliga mångfalden hyllas, samtidigt som hoten tas på allvar och lyfts upp i debatten.  

 

Vad kan vi som koloniträdgårdsodlare göra? 

Du kan lära dig mer om mångfald och få inspiration genom att ta del av en hel del aktiviteter som pågår under hela dagen den 22 maj. Flertalet av dessa aktiviteter genomförs digitalt just i år. Vilka aktiviteter som pågår kan du hitta på biologiska mångfaldens hemsida https://www.biomfdag.se/

Du kan även själv bidra till biologisk mångfald genom att anpassa din egen lott/trädgård för att gynna både artrikedom och insekter. Många bra tips på vad du kan göra finns att ta del av på hemsidan rikaretradgård.se.

Här kommer några tips: 

  • Låt delar av trädgården växa lite ”vilt” genom att ex. låta en del av gräsmattan växa som den behagar och klipp den mer sällan.

  • Plantera växter som uppskattas av pollinerande insekter och som blommar vid olika tider på året. Därigenom förlänger du blomningssäsongen och bidrar också till att det finns mat åt insekterna under lång tid.

  • Bygg ett bihotell. Exempel på en guide hur man kan göra finns här

  • Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. 

  • Plantera träd och buskar som uppskattas av fåglarna. Exempelvis nypon, hägg, sälg, fläder, rönn och körsbär. 

  • Skapa ett fågelbad. Glöm inte att rengöra det ibland och placera det nära buskar och träd så att fåglarna kan söka skydd.

  • Mer tips finns på rikaretradgård.se!


Låt oss njuta av den underbara naturen runtom oss och tillsammans jobba för en artrik natur! 
Med önskan om en härlig och inspirerande dag!

 

Studiebesök på Linnéa koloniområde i Bromma

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet bjuder till ett studiebesök hos koloniområdet Linnéa i Bromma som har som femte koloniförening i Sverige uppnått guldnivån i miljödiplomeringen.

För mer information om studiebesöket klicka på bilden nedan.

 

Föreläsning om husvård

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet bjuder till en föreläsning om Husvård den 16 april i Stockholm. För mer information klicka på bilden nedan. 

Föreläsning om invasiva arter 

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet bjuder till en föreläsning om Invasiva arter. För mer information klicka på bilden nedan. 

Introduktion till fröodling:Fröet, att samla, bevara och så

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet bjuder till en föreläsning: Fröet, att samla, bevara och så, introduktion till fröodling. Mer information finns att hitta här:http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/2020/02/03/lar-dig-mer-om-froer/

Våren 2020 guideprogram Naturcentrum i Södertälje 

Naturcentrum i Södertälje bjuder in till naturguidningar och evenemang för att visa upp Södertäljes natur och skapa fina naturupplevelser. 

I Naturcentrums årliga guideprogram kan du läsa mer om vilka evenemang som äger rum under våren 2020: VÅRENS PROGRAM.

 Guideprogrammet finns även att ladda ner HÄR

2019

     

Utbildningskväll om miljödiplomering

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet bjuder till en utbildning om miljödiplomering med tips om hur föreningen kan arbeta med miljödiplomeringen i praktiken. Mer information finns här: http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/2019/10/23/anmal-er-redan-nu/Höstens guideprogram Naturcentrum i Södertälje 

Naturcentrum i Södertälje bjuder in till naturguidningar och evenemang för att visa upp Södertäljes natur och skapa fina naturupplevelser. 

I Naturcentrums årliga guideprogram kan du läsa mer om vilka evenemang som äger rum under hösten 2019: HÖSTENS PROGRAM

 

Guideprogrammet finns även att ladda ner HÄR

 

 

Så tar du hand om din skörd

Östras studiekommitté arrangerat en föreläsning ute på Vaxmyra. Den handlar om att ta hand om sin skörd. Platserna är begränsade och för mer info om avgift och anmälan se HÄR.

 

Trädgårdsfest i Tensta

Missa inte årets trädgårdsfest i Nydalsparken, Tensta, den 24 augusti!

Arrangörer är nätverket Peppar & Pumpa, Tensta konsthall och Studiefrämjandet i samarbete med Järvas koloniföreningar. Programmet hittar du genom att klicka på länken nedan:

https://www.ortenodlar.se/2019/08/02/nu-ligger-programmet-uppe/

 

Östra regionen bjuder till studiebesök i Rosenhill 

Östra regionens Studiekommitté bjuder till en utflykt till Rosenhills musteri ute på Ekerö den 17 augusti. För mer information och anmälan klicka HÄR