Kiholms Koloniförening

Tips om studier och studiebesök 

 

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

2020-05-22

Idag är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Denna dag är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas årligen den 22 maj. Syftet med dagen är att påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden, sprida information och inspiration samt att väcka debatt. 

Idag riskerar upp till en femtedel av alla djurarter runtom i världen utrotning och av ca 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets historia är det endast ca. 30 arter som bidrar till den mat vi äter idag (källa). Enligt en internationell studie från 2017 har ca. 80 procent av Europas insekter försvunnit på 30 år (källa).

Enligt ett manifest för Biologiska mångfaldens dag är målet med dagen att det ska bli en naturens högtidsdag där den naturliga mångfalden hyllas, samtidigt som hoten tas på allvar och lyfts upp i debatten.  

 

Vad kan vi som koloniträdgårdsodlare göra? 

Du kan lära dig mer om mångfald och få inspiration genom att ta del av en hel del aktiviteter som pågår under hela dagen den 22 maj. Flertalet av dessa aktiviteter genomförs digitalt just i år. Vilka aktiviteter som pågår kan du hitta på biologiska mångfaldens hemsida https://www.biomfdag.se/

Du kan även själv bidra till biologisk mångfald genom att anpassa din egen lott/trädgård för att gynna både artrikedom och insekter. Många bra tips på vad du kan göra finns att ta del av på hemsidan rikaretradgård.se.

Här kommer några tips: 

  • Låt delar av trädgården växa lite ”vilt” genom att ex. låta en del av gräsmattan växa som den behagar och klipp den mer sällan.

  • Plantera växter som uppskattas av pollinerande insekter och som blommar vid olika tider på året. Därigenom förlänger du blomningssäsongen och bidrar också till att det finns mat åt insekterna under lång tid.

  • Bygg ett bihotell. Exempel på en guide hur man kan göra finns här

  • Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. 

  • Plantera träd och buskar som uppskattas av fåglarna. Exempelvis nypon, hägg, sälg, fläder, rönn och körsbär. 

  • Skapa ett fågelbad. Glöm inte att rengöra det ibland och placera det nära buskar och träd så att fåglarna kan söka skydd.

  • Mer tips finns på rikaretradgård.se!


Låt oss njuta av den underbara naturen runtom oss och tillsammans jobba för en artrik natur! 
Med önskan om en härlig och inspirerande dag!