Kiholms Koloniförening

Miljödiplomering

  

Vad gäller nu när grundkriterierna är uppfyllda?

Vi kommer att fortsätta med vårt miljöarbete som vi redan påbörjat i Kiholm. En uppföljning för alla miljödiplomerade föreningar görs vart tredje år. För att behålla diplomeringen ska föreningen vart 3:e år checka av att alla kriterierna fortfarande uppfylls. Efter 3 år som diplomerad, kan föreningen gå vidare och samla poäng för högre nivåerna; brons, silver och guld. I samband med kommande års årsmöte kan vi besluta om vi vill fortsätta miljöarbetet för att uppnå medaljnivåerna.

Miljögruppen i Kiholm kommer att fortsätta planera för olika miljöaktiviteter och sprida information tillsammans med alla andra som vill engagera sig. Syftet med miljöarbetet är att vi tillsammans blir med medvetna om hur vårt agerande påverkar vår närmiljö samt att sprida tips och råd för att kunna göra saker bättre både för oss och för miljön. Vill du engagera dig i det roliga arbetet i miljögruppen, kontakta gärna miljögruppen. Du hittar kontaktuppgifterna här:http://kiholmskoloniforening.dinstudio.se/page_113.html 

 

Kiholms Koloniförening har fått en miljödiplom 2022

På årsmötet den 24 april 2022 fick vi ta emot vårt efterlängtade miljödiplom av Ulrica Otterling på Koloniträdgårdsförbundet. Detta är en fantastiskt bra början till vårt fortsatta miljöarbete!  

Miljödiplomet visar bland annat att vi:

  • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • tar ansvar för kommande generationers odlare

 

Mer information om miljödiplomeringen hittar ni på förbundets hemsida: https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/

Status med miljödiplomeringen på höstmötet 2019

 

På höstmötet den 29 september 2019 presenterades en sammanfattning av miljökrav som ingår i miljödiplomeringens grundnivå samt en genomgång på hur vi inom vår förening ligger till kopplat till dessa krav i slutet av odlingsäsongen 2019.

Du kan hitta sammanfattningen från mötet i ett tidigare inlägg här: http://kiholmskoloniforening.dinstudio.se/blog_99_14.html 

Arbete med miljödiplomering i Kiholm

Vi i Kiholms koloniträdgårdsförening arbetar aktivt med miljöfrågor för att uppnå en bra och hållbar miljö och för att värna om den unika naturen som vår förening ligger i. Vårt mål är att miljödiplomera vår förening inom de närmaste åren. Miljödiplomet kommer att bli det synliga beviset på föreningens insatser för miljön. Några grundläggande tankar med miljömedvetenhet är att:

  • minimera spridningen av miljöskadliga ämnen och invasiva arter

  • vara rädd om naturens mångfald

  • utnyttja resurser effektivt och bidra till ett hållbart kretslopp

  • skapa en god livsmiljö för alla levande organismer i vår omgivning. 

 

Mer information om miljödiplomering kan du läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: HÄR