Kiholms Koloniförening

Miljödiplomering

  

Arbete med miljödiplomering i Kiholm

2019-12-28

Vi i Kiholms koloniträdgårdsförening arbetar aktivt med miljöfrågor för att uppnå en bra och hållbar miljö och för att värna om den unika naturen som vår förening ligger i. Vårt mål är att miljödiplomera vår förening inom de närmaste åren. Miljödiplomet kommer att bli det synliga beviset på föreningens insatser för miljön. Några grundläggande tankar med miljömedvetenhet är att:

  • minimera spridningen av miljöskadliga ämnen och invasiva arter

  • vara rädd om naturens mångfald

  • utnyttja resurser effektivt och bidra till ett hållbart kretslopp

  • skapa en god livsmiljö för alla levande organismer i vår omgivning. 

 

Mer information om miljödiplomering kan du läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: HÄR