Kiholms Koloniförening

Miljödiplomering

  

Kiholms Koloniförening har fått en miljödiplom 2022

2022-04-24

På årsmötet den 24 april 2022 fick vi ta emot vårt efterlängtade miljödiplom av Ulrica Otterling på Koloniträdgårdsförbundet. Detta är en fantastiskt bra början till vårt fortsatta miljöarbete!  

Miljödiplomet visar bland annat att vi:

  • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • tar ansvar för kommande generationers odlare

 

Mer information om miljödiplomeringen hittar ni på förbundets hemsida: https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/