Kiholms Koloniförening

Miljödiplomering

  

Vad gäller nu när grundkriterierna är uppfyllda?

2022-05-07

Vi kommer att fortsätta med vårt miljöarbete som vi redan påbörjat i Kiholm. En uppföljning för alla miljödiplomerade föreningar görs vart tredje år. För att behålla diplomeringen ska föreningen vart 3:e år checka av att alla kriterierna fortfarande uppfylls. Efter 3 år som diplomerad, kan föreningen gå vidare och samla poäng för högre nivåerna; brons, silver och guld. I samband med kommande års årsmöte kan vi besluta om vi vill fortsätta miljöarbetet för att uppnå medaljnivåerna.

Miljögruppen i Kiholm kommer att fortsätta planera för olika miljöaktiviteter och sprida information tillsammans med alla andra som vill engagera sig. Syftet med miljöarbetet är att vi tillsammans blir med medvetna om hur vårt agerande påverkar vår närmiljö samt att sprida tips och råd för att kunna göra saker bättre både för oss och för miljön. Vill du engagera dig i det roliga arbetet i miljögruppen, kontakta gärna miljögruppen. Du hittar kontaktuppgifterna här:http://kiholmskoloniforening.dinstudio.se/page_113.html