Kiholms Koloniförening

Reportage & kåserier säsong 2012, välkommen med ditt bidrag !

 

                                                                              


Skräpets väktare !

2012-06-04

Ni kanske har sett ris och skräphögarna som ligger i vårt område sen städdagen !

I helgen så hyrde vår ordförande Peter en lastbil och med hjälp av Nisse, Alpo, Bengt och Kenan så åkte de runt i området och försökte gallra ut skräpet från rishögarna så att det kunde köras bort. Ingen lätt uppgift, regningt och allt blandat i stora högar, men de fixade uppdraget, skräpet är nu på Tveta men rishögarna är kvar. De blir en annan

historia. Stort tack för er insats !

 Skräpets väktare nr 1 Bengt !

 

     Skräpets väktar nr 2 och bollplanschef Alpo

Gudfadern, väktare nr 3 och
vår ordförande Peter Hillblom !
 

Skräpets väktare nr 4 Nisse !

 


Skräpets väktare nr 5, Kenan 

 

Vilket team !