Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Beslut om städdagen den 2 maj 10:00, 

Uppdaterad text 2020-04-22 19:10

Styrelsen har i samförstånd med våra arbetsledare beslutat att städdagen
genomförs som tänkt med uppmaning till de som närvarar
att hålla det avstånd på två meter som rekommenderas vid utomhusvistelse.

 

RISHÖGAR
För rishögarna gäller som alltid att endast kvistar får läggas i högarna.
Kranbil hämtar riset den 4 maj.
Högar ska inte börja staplas innan städdagen. Om man har eget ris att lägga i högarna så samlar man det på sin egen lott fram till städdagen.

FRÅNVARO
Om du är sjuk så anmäler du din frånvaro till din arbetsledare. 
För bästa planering för städdagen är det alltid viktigt att du anmäler din eventuella frånvaro.
För de som befinner sig i högrisk för Corona så anmäler ni er frånvaro till er arbetsledare och det kommer inte att rendera i någon straffavgift men för städdagens planering är det viktigt att ni anmäler er eventuella frånvaro. Hitta din arbetsledare/arbetsombud HÄR.

DATUM
2 maj, 10:00

I samband med städdagen kommer de allmänna komposterna vid område 1/odlingslotterna och område 6 att tas bort och stängas i samband med städdagen.
Detta för att uppnå det sista kriteriet för att erhålla miljödiplomering på grundnivå.
 
/Styrelsen

Vatten och bastu + ett stort tack!

Solen skiner och vattnet flödar men…det går åt många timmar av ideellt arbete innan vattnet når våra kranar och vi tackar som vanligt Anders och vår trogna vattengrupp för deras enorma insatser som är så viktiga för oss alla.
Duscharna i föreningshuset är nu öppna. Koden står på fakturan och under fliken dokument. 

Bastun öppnar 25 april, kl 15.00

Nya bokningstider för dam-/herrtider i bastun:

Damer               17:00-18:00

Herrar                18:00-19:00

/Styrelsen

 

 

Dra igen kranen! 

Ett härligt vårtecken på Kiholm är att kranarna fylls med mälarvatten och att vi kan börja vattna det som behövs i trädgården. Detta planeras att ske den 10/4, så för att inte en olycka ska ske i form av översvämning, så är det bra om kranarna stängs innan dess. Hjälp varandra att sprida informationen om du ser någon kolonist i Kiholm... men kom ihåg att hålla avstånd :) 

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

När det gäller städdagen och den oro som uttrycks på Facebook så kommer vi självklart att följa Folkhälsomyndigheten och deras rekommendationer.
Vi har både Arbetsledarmöte och Styrelsemöte (utan att träffas) den 19 april då bland annat detta kommer att diskuteras.
Vi kommer med uppdaterad information efter det på hemsida och anslagstavlor och vi hoppas att rening av vattendammen kan utföras utan risk så att vi kan få igång vårt vatten.
 
/Styrelsen

Uppdaterat kalendarium för år 2020. 

Pga. det rådande Coronaviruset har vi tvingats revidera aktivitetsschemat en del. Uppdaterat kalendarium kan du se under sidorna Dokument och Kalendarium. 
Försommarmötet och Årsmötet har flyttats fram till 14 juni 2020, istället för 27 april 2020.
 
Kallelse och Årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmer i början på April. Se möteshandlingar för Årsmötet 2020 genom att klicka -->HÄR<--. Leta dig till rubrik "Möteshandlingar". 
Vänligen meddela din aktuella mailadress för att mindska kostnader och onödigt arbete i samband med utskick. 
 
Med vänlig hälsning,
Styrelsen.

Tillkommet under 2019

  • Parkera endast på gemensamma parkeringsplatser. 
  • Förbränningstoalett är ej godkänt av kommunen. 
  • Hastigheten reglerad till 10km/h. Nya skyltar har satts upp. 
  •  
  • Information om de Gröna påsarna HÄR
  • Utförlig sorteringsguide från Telge Återvinning se HÄR
  • Bin har flyttat in på Kiholm. Honung brukar vanligtvis kunna köpas i juni-augusti. 

Vad händer under hösten/vintern 2019?

 

  • Telge Nät har fällt träd och sly bakom område 4-5. 
  • Ledningar tas ned.