Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen


Motioner till årsmötet 2018

2018-03-10

Har du nya idéer du vill få igenom, eller tankar om vad du skulle vilja ändra på i föreningen. Skicka in dina motioner till styrelsen. De behöver tid på sig för att gå igenom inkomna motioner för att de sedan ska kunna presenteras på kommande årsmöte.
Senast den 18 mars måste de vara inne.
Kontaktsida HÄR