Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen


Utbrunnen bil på område 6

2018-03-30

Den utbrunna bil som står på område 6 har självantänt i samband med ett möte i klubbstugan. Brankåren har varit på plats.

Den får inte flyttas förrän polisen undersökt den.

Först därefter tas den bort.