Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen


Ännu ett lyft!

2018-07-30

Klubbstugan har genomgått en gedigen förvandling sedan 2013 och fram till idag.

Nytt tak har lagts, dåligt golv har brutits upp och bytts ut, styrelserum har byggts, utbyggnad av köket, alla väggar är målade invändigt, infiltrationsbädd har anlagts och två duschar och varmvattenberedare har installerats. Fönstren har bytts ut. Foder har bytts ut och målats utvändigt. Ytterligare små justeringar har gjorts och så nu då har vi fått ny kyl/sval och diskmaskin installerad.

Allt arbete utöver eldragning och takläggning har skett helt ideellt av våra medlemmar. Uppskattningsvis har det ideella arbetet bara på klubbstugan uppgått till långt över 700 timmar under denna period.

Därutöver läggs väldigt många timmar ner årligen av styrelse och funktionärer för att allt ska fungera och för att vi ska kunna hålla våra medlemskostnader så låga som möjligt. Det går knappt att föreställa sig vad årskostnden skulle bli om vi skulle behöva anlita arbetskraft utifrån eller arvodera.

Dessa ideella insatser är som alla säkert förstår ett måste i en ideell förening och vår förhoppning är att alla förstår att vi tillsammans är ansvariga för vårt gemensamma område.

Alla bör ha inställningen att under en del av sin tid här på Kiholm vara beredd att dra sitt strå till stacken så att vi kan fortsätta att hålla nere våra kostnder.

Det kommer alltid att finnas behov av att fylla olika ansvarsområden som innebär större eller mindre uppdrag. En del av våra medlemmar har så klart redan bidragit med extra insatser redan tidigare men vi får nu in många nya medlemmar som vi vill tar över stafettpinnarna vartefter platser erbjuds.

Ni som inte är engagerade idag. Titta gärna på vår styrelse och funktionärslista för att förbereda er och när något dyker upp som ni känner skulle passa er att så anmäler ni ert intresse till Valberedningen som också kan informera om framtida behov både nu och längre fram.

Detta skulle bara vara en information från styrelsen om att det nu finns ny kyl/sval samt diskmaskin i klubbstugan men..... jag tar här tillfället i akt att samtidigt utöka texten med detta ständigt viktiga ämne för ett tryggt framtida Kiholm.

 

Text Ulla