Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen


Höststäddag

2018-09-20

Höststäddagen går av stapeln

lördag den 6 oktober

 

 Vi samlas vid respektive område kl. 10.00 för att fördela arbetsuppgifterna med våra arbetsombud.

 Observera att endast ris och mindre grenar får läggas på högarna. För att underlätta för kranbilen som sen ska hämta allt så hjälps vi åt att lägga välsorterade högar, grövre grenar för sig - stammarna vända åt samma håll! Gäller även de som går dit med sitt eget ris.

 Arbetsombuden anvisar plats för var rishögarna ska ligga.

 

Övrigt avfall som löv och skräp under städdagen bortforslas och organiseras enskilt av varje område

 

Dagen avslutas med korv och kaffe i klubbstugan!

Dörrarna öppnas 12.30!

 

 

Vill du vara med och fixa fika istället för att kröka rygg i busksnåren så kontakt stugfogden HÄR

 

 

Utebliven närvaro på städdagen debiteras med 500 kr, kan du inte deltaga så kontakta ditt arbetsombud HÄR

 

Välkomna till Höst-Städdagen!