Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Dra igen kranen! 

2020-04-03

Ett härligt vårtecken på Kiholm är att kranarna fylls med mälarvatten och att vi kan börja vattna det som behövs i trädgården. Detta planeras att ske den 10/4, så för att inte en olycka ska ske i form av översvämning, så är det bra om kranarna stängs innan dess. Hjälp varandra att sprida informationen om du ser någon kolonist i Kiholm... men kom ihåg att hålla avstånd :)