Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Beslut om städdagen den 2 maj 10:00, 

Uppdaterad text 2020-04-22 19:10

2020-04-22

Styrelsen har i samförstånd med våra arbetsledare beslutat att städdagen
genomförs som tänkt med uppmaning till de som närvarar
att hålla det avstånd på två meter som rekommenderas vid utomhusvistelse.

 

RISHÖGAR
För rishögarna gäller som alltid att endast kvistar får läggas i högarna.
Kranbil hämtar riset den 4 maj.
Högar ska inte börja staplas innan städdagen. Om man har eget ris att lägga i högarna så samlar man det på sin egen lott fram till städdagen.

FRÅNVARO
Om du är sjuk så anmäler du din frånvaro till din arbetsledare. 
För bästa planering för städdagen är det alltid viktigt att du anmäler din eventuella frånvaro.
För de som befinner sig i högrisk för Corona så anmäler ni er frånvaro till er arbetsledare och det kommer inte att rendera i någon straffavgift men för städdagens planering är det viktigt att ni anmäler er eventuella frånvaro. Hitta din arbetsledare/arbetsombud HÄR.

DATUM
2 maj, 10:00

I samband med städdagen kommer de allmänna komposterna vid område 1/odlingslotterna och område 6 att tas bort och stängas i samband med städdagen.
Detta för att uppnå det sista kriteriet för att erhålla miljödiplomering på grundnivå.
 
/Styrelsen