Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Ny information om Årsmötet 2020 samt information om loppis i ny tappning

2020-06-01

Årsmötet och försommarmötet.
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har styrelsen beslutat att ställa in även det framskjutna Försommar- och Årsmötet som skulle ha hållits den 14 juni. Årsmötet kommer att ske per capsulam/möte i mail -och pappersformFörsommarmötet ställs in. Under de närmaste dagarna kommer det att skickas ut till alla medlemmar med information om hur ni går tillväga samt själva enkäten som ni ska besvara.

 

Kigolmsdagen med loppis.
Vi har fått ett mycket bra förslag från medlemmar när det gäller loppis. Då vi inte kan genomföra det enligt gammal tradition i år så kommer det att ske genom att de som vill ha loppisförsäljning ställer ut ett bord på eller i anslutning till sin lott samma dag som ”Öppen trädgård” den 4 juli (5 juli vid dåligt väder). Man kan givetvis skylta upp en ”LOPPIS” skylt vid sin lott. De köpsugna kan då vid sin promenad besöka dessa bord.

 

Midsommarfirande.
Det midsommarfirandet som festkommitten planerade för 2020, kommer också ställas in pga. samma anledning som ovan - Covod 19.