Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Viktigt meddelande från Telge Återvinning!

2020-10-27

Vi har fått ett mycket allvarligt påpekande från Telge Återvinning.
Halva latrintanken vid senaste tömningen var till hälften fylld med diskborstar, sopsäckar, snusdosor, våtservetter mm.
 
Det försvårar arbetet vid tömning av tanken och i värsta fall kan det vara sådant som är omöjligt att få upp ur det smala hålet.
Det är definitivt inte detta vi ska lägga våra pengar på! SKÄRPNING! 
Ska vi kunna fortsätta att tillhandahålla dessa tankar för tömning av våra toaletter så måste vi sköta det på det sätt som det är avsett för.
 
Det ENDA som får slängas i våra toaletter/latriner är 3 saker:
✔︎  Kiss
✔︎  Bajs
✔︎  Toalettpapper  
 

Foria (utförare av slamtömning) har rapporterat till Telge Återvinning att de fångat upp detta: 
✘   Diskborstar
    Sopsäckar
    Snusdosor
✘   Våtservetter 
✘   mm

SPOLA RÄTT GENOM ATT LÄSA DETTA. https://www.telge.se/vatten-avlopp/avlopp/spola-ratt/

Vad som får och inte får slängas är inte något nytt. Det är sedan gammalt och finns på sidorna: "Stadgar & praktisk information", samt i våra trivselregler under "Dokument"

Nu är latrinerna stängda för 2020, men till 2021 kommer skyltar sättas upp - vilket vi inte trodde skulle behövas... 

/ Styrelsen