Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Vårt värdefulla vatten!

2021-06-08

I Kiholms Koloniförening har vi förmånen att kunna få sjövatten från Mälaren. Det är tyvärr inte alltid problemfritt. 

Pumpsystemet pumpar upp till dammen vid område 1 som förser de flesta med vatten. Denna pump förser också cisternerna på övre delen av område 6 med vatten. Vattengruppen har i år gjort ett stickprov av trycket vid olika stugor i området. Trycket är dåligt på område 1 och den övre delen av område 6 vilket beror på att de ligger högt upp och får sämre fall. På område 1 har några medlemmar köpt sig en egen pump och på så sätt fått ett bättre tryck medans en del tycker att det är ok att det ibland är sämre.

Vattengruppen har till sin hjälp varit i kontakt med en annan erfaren person för att se närmare på problemet vid område 6 under den närmsta tiden. Att höja trycket från Mälaren skulle vara alldeles för riskabelt p.g.a. att de gamla ledningarna skulle kunna gå sönder. En medlem på område kommer att köpa en egen pump för att se om det kan vara en lösning för de som har problem på område 6.

Alla kan tyvärr aldrig av naturliga skäl räkna med att få exakt samma tryck eftersom våra stugor befinner sig på olika nivåer.

Ett problem som nu också dykt upp igen är att intaget vid Mälaren slammas igen hela tiden. På Nationaldagen har vattengruppen varit nere vid vattnet 5 gången och rensat. Det problemet kan nog lösas genom att intaget flyttas 1,5 till 2 m ut i viken. Intaget ligger inte på vår arrenderade mark. Vi har dock nu fått tillåtelse att göra denna förändring av Södertälje kommuns fastighetsförvaltare. Vattengruppen kommer att genomföra arbetet vid lämpligt tillfälle.

Styrelsen