Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Gemensamma krafter för vårt sjövatten!

2021-06-21

Hej kolonister!
Under nästa säsong kommer vi att bli tvungna att byta vår dammduk vid dammen som förser de flesta av oss med sjövatten. Inför detta arbete behöver föreningens medlemmar engagera sig under främst augusti och eventuellt början av september. Det kommer att rensas runt dammen från mindre och även större träd. Detta för att trädrötterna inte ska växa in och förstöra den nya duken. För detta arbete har vi en person som har ”körkort” för att fälla träd, så det överlåter vi till honom. Vad vi behöver är medlemmar som kan ta undan grenar och ris samt rensa upp runt dammen. Ju fler vi är desto snabbare blir vi klara.

När kan ni hjälpa till?
Meddela Er arbetsledare via sms eller mail, med: Namn, stugnummer/odlingslottnummer. Samt om ni kan arbeta på helger eller vardagar.
(Er respektive arbetsledare hittar ni under fliken kontakter/arbetsledare på vår hemsidas startsida) Klicka här för att komma till din arbetsledare. 

Självklart kommer det att finnas en arbetsledare som leder arbetet i de olika grupperna. Redan nu kan ni meddela preliminärt att ni kan ställa upp.

Beroende på hur trädfällningen går så meddelas datum m.m. när vi kan börja arbetet senare.


// Arbetsledarna / Maskinansvariga / Styrelsen