Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Styrelsen informerar!

2021-08-04

LOPPIS
Den planerade loppisen i föreningshuset den 14 augusti ställs in p.g.a. för litet intresse för att boka bord.


HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Vi får återkommande klagomål på att medlemmar/budbilar/hantverkare kör alldeles för fort i vårt
område vilket utgör en fara för våra medlemmar. Inte minst våra barn som inte har samma
reaktionsförmåga och omdöme. Samt finns många djur i området.
Hastighetsbegränsningen på 10km/timmen gäller alla och på hela vårt område.
Frågan om att investera i gupp har blivit allt mer aktuell.
Om det är så vi vill ha det är en fråga som kommer att tas upp på Höstmötet.
Styrelsen tar fram kostnader till medlemsmötet.


UTHYRNING AV STUGAN
Vi får då och då förfrågan om det är tillåtet att hyra ut sin stuga.
Det är inte tillåtet enligt vårt avtal med Södertälje kommun att hyra ut sin stuga.


STÖRANDE AKTIVITETER
Alla har tillgång till våra trivselregler. De finns också på hemsidan under dokument. Håll er
uppdaterade. Ett aktuellt exempel är att det inte är tillåtet med höga ljud av maskiner och annat
hantverk m.m. före klockan 10:00 och efter klockan 16:00 på helger.


VÅRA LEKPLATSER
Vi har haft en sakkunnig som varit runt och tittat på våra tre befintliga lekplatser.
Två av dessa kommer av säkerhetsskäl att tas bort då de ej är godkända och utgör en stor risk och det
är då vårt ansvar att se till att ingen kommer till skada på en ej godkänd lekplats.
På lekplatsen i område 4 är sandlådan och ”gungfiguren” godkänd men rutschkanan måste tas bort.
Vi kommer att titta på vad man skulle kunna ersätta detta med och till vilken kostnad.
Detta kommer att presenteras på Höstmötet för att tillsammans med medlemmarna komma fram till
hur mycket vi vill satsa på detta.


HÖSTMÖTET och ÅRSMÖTET
Vi räknar med att kunna hålla dessa möten den 5 september och om vädret tillåter kan vi eventuellt
utnyttja platsen utanför föreningshuset.
På höstmötet 13:00 kommer vi att utöver ställningstagande om väg gupp och lekplatser att
presentera och ta ställning till styrelsens planerade insats med att anlägga toaletter och duschar vid
område 1-2-3-odlingslotter.
Är detta frågor som engagerar er så är det viktigt att delta på Höstmötet där även motionerna
kommer att diskuteras.
Vill man sedan vara med att påverka de beslut och val som klubbas på Årsmötet är det
viktigt att man stannar kvar efter Höstmötet. Årsmötet beräknas börja 14:00.Det är dessa
två möten som styr föreningens framtid.