Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Höststädning 

2021-09-29

Samlingsplats
Alla samlas på respektive samlingsplats kl 10:00, 16/10 för registrering och information, i det område som ni tillhör. Kan ni inte delta så är det viktigt att informera din arbetsledare för att tilldelas ett arbete att utföras innan ordinarie städdag. Arbetsledaren kontaktas även vid sjukdom.
Rishögarna - hur och vad som får slängas
Arbetsledarna fördelar arbetet anvisar plats för var rishögarna ska ligga. Man startar inga rishögar förrän på städdagen och börjar då med det ris som kommer från våra allmänningar. Därefter har var och en möjlighet att lägga ris från sin egen tomt.

  •  Endast ris och mindre grenar får läggas på högarna. För att underlätta för kranbilen som sen ska hämta allt så hjälps vi åt att lägga välsorterade högar, grövre grenar för sig - stammarna vända åt samma håll! Gäller även de som går dit med sitt eget ris.
  • Inga stockar, jordklumpar eller invasiva växtdelar får förekomma bland rishögarna. Det har tyvärr tidigare förekommit i våra rishögar och tål därför att påminnas lite extra om. 

När arbetet är slutfört
När den gemensamma städningen är avslutad är ni välkomna från 12:30 till föreningshuset för att bjudas på korv och fika. För säkerhets skull så kommer vi eventuellt att ordna det så att korv och kaffe serveras genom ett par öppna dörrar.
Frånvaro
Nu när det släppts på restriktionerna så återgår vi till det vanliga igen. Det innebär också att man debiteras med 500:- om man inte deltar i arbetet.

Fotografera gärna under dagen
Skicka dina bilder till jennifer.milojkovic@gmail.com