Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Förtydligande angående lekplatser

2021-10-08

Med tanke på att åsikter florerar på Facebook angående lekplatser skulle vi från styrelsen vilja göra ett förtydligande. 
Facebook är inget forum för styrelsen och direkta styrelsefrågor tas bäst med styrelsen för att undvika missförstånd.

Styrelsen har mycket riktigt haft för avsikt att behålla lekplatsen på område fyra men att den måste rustas upp till en godkänd status.
Då det på Årsmötet framkom olika uppfattningar från medlemmar hur många lekplatser vi ska ha, valde vi att ta med frågan i enkäten. 

Detsamma gällde väg gupp. Två saker som blivit aktuella för diskussioner och önskemål från medlemmar under året.

Styrelsen målsättning angående lekplatsen på område fyra har inte förändrats.
Det är inte så att en satsning ska stå emot alla andra. Beroende på utslag av enkäten så vet vi vad som inte är aktuellt alls att satsa på och vi kan då lättare bedöma hur mycket som är relevant att budgetera för under 2022 och framåt.

Vår ordförande, medlem och sakkunnig skulle träffas för att tillsammans göra en bedömning.
Ytterligare några medlemmar kom dit och uttryckte sin oro men den tolkning som nu beskrivs på Facebook innehåller tyvärr felaktigheter. Det var inte styrelsen som var med på mötet.
När det gäller det möte som nämns på Facebook så var det en medlem som åtagit sig att rusta upp rutschkanan som kontaktade vår ordförande för att titta närmare på den då det upptäcktes att den inte var i det skick som han först hade trott..

- Styrelsen var inte där, endast vår ordförande och sakkunnig, efter önskemål från en medlem som önskade diskutera status.
- Styrelsen har kvar sin ambition angående lekplatsen på område fyra och den oro som sprids känns inte relevant.
- Styrelsen ställer inte några alternativ emot varandra. Det kan mycket väl bli ett eller flera önskemål som kommer att uppfyllas men enkäten ger besked om vad som inte alls är aktuellt att satsa på. 

   Ekonomin ligger till grund för i vilken takt vi kan planera för olika satsningar.
- Enkäten ger alla medlemmar tillfälle att vara med och visa vad de tycker. Styrelsen har inget egenintresse i någon av frågorna.
- Eftersom även duscharna nämns så vill vi nämna att det bygger på ett rättvisetänk från styrelsens sida i vårt avlånga område, där det även finns många äldre som har svårt att förflytta sig när det blir lite längre avstånd.

Avslutningsvis tycker vi i styrelsen att det var ett väldigt positivt initiativtagande att bilda en egen Facebookgrupp för de som vill kunna hitta på gemensamma antikviteter tillsammans med barnen. 

//Styrelsen