Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Svar på enkät Kiholms koloniförening 2021

2021-11-19

Det var 155 stycken som svarade på enkäten och här redovisas svaren.

 

DUSCHAR och TOALETTER  "att investera i tillgång till toaletter och duschar för område 1-2-3-odlingslotterna"
78 svarade ja
69 svarade nej
8 har inte svarat på frågan 

TVÄTTSTUGA - "Att vi installerar en tvättstuga".
15 svarade ja
134 svarade nej
6 har inte svarat på frågan 
 
ÖVERNATTNINGSRUM -  "att vi bygger ett övernattningsrum i en gemensamhets byggnad"
8 svarade ja
146 svarade nej
1 har inte svarat på frågan
 
LEKPLATS - "att vi anlägger en ny godkänd lekplats"
34 svarade ja
116 svarade nej
5 har inte svarat på frågan
 
LEKPLATS - "att vi endast iordningställer en befintlig lekplats på område 4"
100 svarade ja,
49 svarade nej
6 har inte svarat på frågan
 
LEKPLATS - "att vi ska investera i fler lekparker eller lekattraktioner"
25 svarade ja
119 svarade nej
11 har inte svarat på frågan

 
VÄGGUPP/FARTHINDER
133 svarade att alla tar sitt ansvar och håller nere hastigheten till 10 km och ser till att även besökare och transporter informeras om vad som gäller.
18 svarade att de tyckte att vi investerar i farthinder.
4 har inte svarat på frågan.

 

//styrelsen