Kiholms Koloniförening

Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen

 

Miljödiplom till Kiholms koloniförening

2022-05-11

På årsmötet den 24 april 2022 fick vi ta emot vårt efterlängtade miljödiplom av Ulrica Otterling på Koloniträdgårdsförbundet. Detta är en fantastiskt bra början till vårt fortsatta miljöarbete!


Miljödiplomet visar bland annat att vi:

 •  utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
 •  motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
 •  värnar om naturens mångfald och kretslopp
 •  tar ansvar för kommande generationers odlare

Miljödiplomeringen bidrar dessutom till att uppfylla FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 som syftar till att rädda klimatet och säkra en hållbar utveckling.


Kriterier för att uppnå miljödiplomering
För att uppnå miljödiplomeringens grundnivå behöver vi som förening uppnå och följa nedan kriterier:

 •  Föreningens medlemmar får information om föreningens miljödiplomeringsarbete och vad det innebär.
 •  Alla medlemmar komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten.
 •  Vi använder endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning!
 •  Vi använder endast växtskyddsmedel och bekämpningsmetoder som är godkända för krav- eller ekologisk odling.
 •  Vi arbetar för att bevara och främja biologisk mångfald i och omkring vår förening.
 •  I föreningen informeras det om invasiva arter och vi hjälps åt med att bekämpa spridningen av dem.
 •  Alla medlemmar vattnar med sjövatten och vattnar klokt, t.ex. inte under dagtid när det är som varmast.
 •  Vi använder miljömärkta produkter (såsom Bra Miljöval och Svanen) både i föreningen och på de enskilda lotterna.
 •  Alla källsorterar och tar hand om sitt avfall enligt föreningens och kommunens regler.
 •  Föreningen har regler för eldning och förbud mot enskild eldning på lotterna.

Mer information om miljödiplomeringen hittar ni på förbundets hemsida eller i miljöpärmen utanför föreningshuset:

https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/

Vad gäller nu när grundkriterierna är uppfyllda?
Vi kommer att fortsätta med vårt miljöarbete som vi redan påbörjat i Kiholm. En uppföljning för alla miljödiplomerade föreningar görs vart tredje år. För att behålla diplomeringen ska föreningen vart 3:e år checka av att alla kriterierna fortfarande uppfylls. Efter 3 år som diplomerad, kan föreningen gå vidare och samla poäng för högre nivåerna; brons, silver och guld. I samband med kommande års årsmöte kan vi besluta om vi vill fortsätta miljöarbetet för att uppnå medaljnivåerna. Miljögruppen i Kiholm kommer att fortsätta planera för olika miljöaktiviteter och sprida information tillsammans med alla andra som vill engagera sig. Syftet med miljöarbetet är att vi tillsammans blir med medvetna om hur vårt agerande påverkar vår närmiljö samt att sprida tips och råd för att kunna göra saker bättre både för oss och för miljön. Vill du engagera dig i det roliga arbetet i miljögruppen, kontakta gärna miljögruppen.

Klicka här för att komma i kontakt med miljögruppen.