Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen


Kommunen godkänner inte förbränningstoalett i kolonin

2016-03-14

OBS Miljökontoret i Södertälje gör bedömningen att förbränningstoaletter miljömässigt inte är lämpade (energislukande, rökgaser) för vårt tättbebyggda område.

Läs mer ang toaletter under fliken Praktisk Information och i Trivselreglerna. Se HÄR