Styrelsen informerar

Föreningsmeddelanden
information från styrelsen


2018 års faktura

2018-01-29

Årets medlemsavgift ska vara betald senast 180331. Har du inte fått din faktura? Kontakta Ulla på kiholm.ulla@gmail.com eller betala in 2500:- till pg 405183-5 Vänligen märk inbetalningen med ditt stugnummer. Förseningsavgift debiteras med 25 kr/vecka.
Maila även Ulla om dina kontaktuppgifter förändrats sedan sist.