Kiholms Koloniförening

Reportage, bilder & kåserier säsong 2016

Välkommen med ditt bidrag!

 

 

Vårens städdag 2016

2016-05-09

 

Solen riktigt gassade denna städdag.

Det släpades ris, höggs och sågades, knipsades och tippades grus...precis som vanligt.

En liten paus innan vi fortsätter...

Det ovanligaste var kanske värmeböljan som gjorde att korv, kaffe och saft - belöningen för vårt slit i anletes svett - till stor del valdes att inmundigas inomhus i skuggan.

Vissa valde dock att sitta ute.

Nymodigheter i köket: serveringställ för korven.
Effektivt och proffsigt må jag säga.

Så kunde handskarna läggas av för denna gång.

 

Text & bild/JD