Miljöprojekt i Kolonin

Senaste nytt från Miljögruppen! 

2018-12-15

 

Rapport från höstens planering inför våren 2019, om miljöarbetet i Kiholm!

 

Det var roligt att de allra flesta som svarade på städdagens enkät vill medverka till en miljödiplomering på grundnivån. Flera av de uppställda kriterierna har vi redan uppfyllt. Det är en bra start!

Vad som återstår är att vi använder gödsel och växtskydd enligt KRAV reglerna, vi använder bra miljöprodukter, vi komposterar på rätt sätt och vi har källsortering

Vad som framgår av de 108 svar som kom in visade det sig att de fanns stor osäkerhet hur och vad som ska komposteras var. För att råda bot på det planeras information och studiecirkel under våren. Alla måste kompostera på något sätt enligt kriterierna för miljödiplomering och det gör de allra flesta men konsten är att kompostera rätt och effektivt.

Vi behöver lära oss av varandra och dela, både lyckade och mindre lyckade erfarenheter. Så delta i dessa aktiviteter och dela med dig av de erfarenheter just du har. Kolonilivet innebär inte bara att gräva i leran utan också av gemenskap, nya vänner och rekreation.

Till varje område behöver miljögruppen minst en kontaktperson. Det är ett trevligt uppdrag som innebär att vara en länk mellan gruppen och området och välkomna nya kolonister i ditt område. Är du intresserad hör av dig till Christina eller Ki.

Vi i miljögruppen har planerat likt förra året under försommaren ha ”Öppen trädgård” för att titta och inspireras av varandras trädgårdar.

Vidare kommer en promenad i Lina naturreservat ordnas med guide från Södertälje Naturcentrum .

En frö- och plantbytardag står också på vårschemat tillsammans med andra aktiviteter/informationer. Fler glada och matnyttiga aktiviteter kommer, det lovar vi! Håll utkik! 

Nedan kommer en informativ text från Studie främjandet:

 

Är ni Miljödiplomerade?

 
Många föreningar tror att det är jättesvårt att bli miljödiplomerade, men man kanske nästan är där utan att veta om det.  Här följer en uppradning av de kriterier som gäller. Kolla i listan hur din förening ligger till.
 
A. Områdesbeskrivning
 
Föreningen utser en grupp som gör en beskrivning av området och dokumenterar miljön, historiken och föreningen.  Många föreningar har redan en historiegrupp. Man känner också ofta till sin närmiljö och dess brister. Det finns en enkel lista att pricka av för områdesbeskrivningen.
 
B. Miljökrav
 
1. Gödsling och jordförbättring Föreningen gödslar och jordförbättrar enligt KRAV-reglerna. Man använder stallgödsel istället för blåkorn. Man jordförbättrar med kompost och gröngödsling.
 
2. Kompostering Alla komposterar på något sätt.  Det blir mycket ny jord – gratis!
 
3. Växtskydd Föreningen följer KRAV-reglerna. Man använder bara bekämpningsmedel som är ekologiska eller KRAVgodkända.
 
4. Bevattning Föreningen informerar om bevattningsteknik och inför regler för tidsbegränsad bevattning. Med rätt teknik blir vattningen effektivare och vattenräkningen lägre.
 
5. Eldning Föreningen eldar gemensamt en gång om året. Enskild eldning på lotten är inte tillåten. Kolväten som avges vid eldning är mycket giftiga både för dig och miljön.
 

C. Bra miljöprodukter

 
1. Miljömärkningar Föreningen känner till miljömärkningar och väljer miljömärkta varor.
 
2. Material och färg Föreningen informerar om bra miljöval för byggmaterial och färg.
 
3. Bra hushållsprodukter Endast miljömärkta kemikalier används för disk, tvätt och rengöring.
 
D. Bevattning med sjö- eller åvatten
 
Föreningen undersöker endast möjligheterna till bevattning.
 
E. Källsortering
 
Möjlighet till källsortering finns. Man kan ha en årlig sortering i BigBag och köra bort skräpet. 
 
F. Information till nya medlemmar
 
Nya medlemmar får information om miljöarbetet.
 
G. Studier
 
Föreningen har en fungerande studieverksamhet om odling och miljö. ///////

 

Nu i senaste numret av Kolonoträdgården 4-2018 sid 10-14 så finns en trevlig artikel om miljödiplomering!

 

Christina och Ki önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År i Kiholm eller varän du befinner dig, så möts vi nästa säsong med nya ideer och kraft!

Text Christina