Miljöprojekt i Kolonin

Höstnytt från Miljögruppen

2018-09-11

 

 

Vi är några stycken som länge arbetat för att starta en miljögrupp i vår förening bl.a i syfte att vi tillsammans ska sträva efter att föreningen ska bli miljödiplomerad.

För en tid sedan samlade vi några stycken medlemmar som tidigare anmält sitt intresse för att delta i detta arbete.

 

För att föreningen ska bli miljödiplomerad krävs att alla är med.

Vårt motto är ”Snabbare och billigare”

Detta därför att vi, förutom huvudsyftet att skapa en hållbar miljö, också kommer att vinna ekonomiskt, och ju snabbare vi kommer igång desto fortare kan vi få våra avgifter reducerade. Kommunen ser gärna att koloniföreningarna arbetar för detta, och hittills så finns t.ex Ekelundsfältet som en fantastisk förebild.

Det innebär en del förändringar för oss alla.

Men, vi får hjälpas åt samt ta ett steg i taget, Rom bygges inte på en dag!

 

Det som krävs av oss alla är bl.a följande;

* Att vi använder ekologiska produkter både när det gäller gödsling, jord, växtskydd  och allt övrigt, t.ex diskmedel, färg, byggmaterial etc.

 

  • Att alla komposterar sitt eget trädgårdsavfall på sin egen lott.
  • Att vi följer regler kring bevattning, vilket vi redan gör eftersom vi har Mälaren att tillgå.

 

  • Att vi källsorterar enligt befintliga regler.

 

  • Att eldning inte är tillåten på den egna tomten ( vilket gäller redan nu) och att vi vid grillning ersätter vanlig tändvätska med miljömärkta produkter.                                                                                                                     
  • Vi kommer att informera mer på höstmötet den 30.9 samt finnas på plats under städdagen 6.10 för mer diskussioner med alla som är intresserade och har frågor.
  • Då kommer också en enkät delas ut för att vi ska få en uppfattning om vad som redan görs och hur vi ser på ambitionen att föreningen blir miljödiplomerad.

Väl mött Miljögruppen