Miljöprojekt i Kolonin

Miljögruppen på städdagen!

2018-10-08

 

På städdagen delade vi ut enkäten som ska undersöka hur mycket våra medlemmar redan gör som finns som grundkrav för miljödiplomering. Och, förstås hur många som är intresserade att veta mer om t.ex kompostering, vidare hur stort intresse det finns för att år förening ska bli miljödiplomerad.

Vi har inte granskat alla svar än men kan konstatera att de flesta utan invändning fyllde i och lämnade in enkäten.
Ev kommer ett nytt möte hållas helgen då vattnet stängs av!

Så ytterligare ett steg på vägen har vi tagit.//Ki