Kiholms Koloniförening

Miljö och odling

 

 

 

Om miljödiplomering på höstmötet

 

På höstmötet den 29 september presenterades en sammanfattning av miljökrav som ingår i miljödiplomeringens grundnivå samt en genomgång på hur vi inom vår förening ligger till kopplat till dessa krav. 

Följande krav uppnår vi redan:

Bevattning med sjövatten

Eldningsförbud

Källsortering

✓ Information till nya medlemmar

Studier

 

Följande områden behöver vi jobba vidare med för att uppnå:

  • Föreningen följer KRAV:s regler för gödsling, jordförbättring och växtskydd

  • Alla komposterar sitt trädgårdsavfall på den egna lotten

  • Informera om klok bevattning

  • Informera om miljömärkningar (miljömärkta varor, byggmaterial och färger och bra hushållsprodukter)

Mer information om miljödiplomering kan du läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: http://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/

 

/Sini

Reportage från eventet: Så tar du hand om din skörd

På vår hemsida har det funnits en inbjudan till ett event i Vaxmyra koloniträdgårdsförening. Detta har arrangerats av Östra regionen av Koloniträdgårdsförbundet med Christina, som vår representant, i täten.

 

Rubriken var: Hur tar vi hand om vår skörd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var ett nätt litet gäng som hörsammat denna inbjudan, ca 7 - 8 personer. Tråkigt för alla som inte var med men tillställningen blev väldigt lättsam och trevlig som det ibland bara kan vara i ett mindre gäng. Vi kunde dela erfarenheter både av odling, och förstås vad vi kunnat göra av resultatet av våra ansträngningar, samt även andra frågor där vi också hade gemensamma upplevelser.

 

Christina och Madde hade förberett väldigt noga och dagen var mycket pedagogisk upplagd. Vi fick olika recept att själva ta oss an och hade hela tiden Madde till hjälp om det uppstod frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det smakades förstås på det vi gjort och dessutom fick vi alla med oss en burk var hem. 

De från Vaxmyra som stod för lokalen var behjälpliga med att få fram det som behövdes av grytor och annat till måltiden.

 

Då alla klarat av att följa recepten och var färdiga för gemensam ”provning” bjöd Madde på mat. Fantastiskt gott och nyttigt. Matvete med en pytt av olika egenodlade grönsaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så stort TACK för ett trevligt arrangemang som gärna får upprepas (kanske på Kiholm?). 

 

Vid pennan Ki

Vad göra med växtavfall från invasiva arter?

Många har haft funderingar kring vad man ska göra med växtavfall av invasiva främmande arter. Här kommer några tips!

 

På vårt möte med en representant från kommunen tidigare i somras fick vi reda på att det går bra att lämna växtavfall till återvinningscentralen. Eva Carlsson hade dessutom ställt frågan till Telge kundcentrum och fått följande svar:

Du är välkommen till både Returen och Tveta med dina invasiva växter, vi här särskilda kärl för det. Fråga personalen så hjälper de dig.” 

Tack Eva att du kollade upp detta!

 

Den bästa tidpunkten att göra sig av med växtavfall från blommande invasiva arter är under blomningen. Då finns det mest växtkraft i växten och mindre i rötterna. Drar man upp alla rötter och förstör växterna innan de bildar frön så minimerar man dessutom risken för fröspridning under förflyttningen. Detta gäller exempelvis för lupiner. 

 

Viktigt att tänka på att olika arter behöver tas om hand på olika sätt. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för hur man hanterar olika invasiva, främmande arter. Vägledningen hittar du HÄR

 

Lite info om invasiva arter finns i ett tidigare inlägg: Känn igen invasiva arter i och runtom våra trädgårdar  

 

/Sini

Reportage från miljömöte med kommunen

Denna vecka hade miljögruppen, styrelsen och de som anmält sitt intresse för miljöfrågor ett intressant möte med en representant från Södertälje kommun. Vi träffade Tim Lux som är gruppchef på Södertäljes parkplanering på Stadsmiljöenhet – Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Vi fick ta del av Södertälje kommunens odlings- och pollineringsstrategier samt miljö- och klimatprogram. 

 

 

Södertälje kommun är unik i att ha en odlingsstrategi för en hel kommun. Bakgrunden till strategin bygger på en politisk vilja att satsa just på odlingsfrågor. Strategin innefattar handlingsplaner för yrkesmässigt lantbruk, yrkesmässig trädgårdsodling, fritidsodling samt komplementodling. För oss som koloniträdgårdsförening ligger åtgärderna för fritidsodling närmast hjärtat och därför valde vi på mötet att fokusera på det. Vi fick bl.a. lära oss mer om kommunens planer på att skapa nya områden för odling, utöka samverkan mellan olika aktörer t.ex. mellan koloniträdgårdsföreningar samt att ge stöd till befintliga odlare i form av föreläsningar mm. Allt det ser vi fram emot!

 

Tim berättade att kommunen jobbar vidare med pollineringsplanen och planen kommer troligtvis bli färdigställd senare i höst. Områden som pollineringsplanen kommer att fokusera på är bl.a. att säkra den biologiska mångfalden, kartlägga och ta fram en plan för att stärka vissa arter samt att öka kunskapen om pollinatörernas livsmiljöer och de tjänster som de utför för oss och för miljön. Följande åtgärder har kommunen gjort hittills i år: omvandlat gräsmattor till äng i parker, skapat en pollineringsträdgård i Järna, sådd ängsfrön i Lina naturreservatet, placerat ut insektshotell, informations och utbildningsinsatser mm. Vi fick även tips om att kika in på www.pollinerasverige.se 

 

Många av målen i kommunens miljö- och klimatprogrammet handlar om samma områden som våra mål i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering, även om de för kommunen förstås gäller i mycket större skala. Utvecklings/förbättringsområden som vi alla jobbar för är bl.a. att bevara och stärka befintliga ekosystem, att förvalta jordbruksmarken på ett långsiktigt hållbart sätt, öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor, arbeta för en mer hållbar konsumtion samt att jobba för att användningen av skadliga kemikalier ska minska. Inte minst därför ser vi fram emot ett närmare samarbete med kommunen och andra koloniträdgårdsföreningar för att tillsammans arbeta mot våra gemensamma mål! Vi hoppas på att kunna bjuda in fler ämneskunniga gäster inom odling och miljö till Kiholm längre fram. 

 

Vill du fördjupa dig och läsa mer om kommunens odlingsstrategi samt miljö- och klimatprogram så hittar du dem nedan:

Odlingsstrategi

Miljö- och klimatprogram 

 

Vill du engagera dig i vårt miljöarbete i Kiholm och bli medbjuden till olika spännande miljöträffar framöver, kontakta gärna Sini på sini@lento.se!  

 

/Sini

 

Föreläsning om kompostering

Dags att skriva upp datum för en gemensam inspirationsföreläsning! 

 

 

Ett av målen inom miljödiplomeringen av vår koloniträdgårdsförening är att vi alla ska kompostera vårt trädgårdsavfall på den egna lotten. 

För att lära dig mer om kompostering av trädgårdsavfall är du välkommen på en föreläsning i föreningshuset den 11 augusti kl.11.00

Föreläsningen hålls av Nils Lagerkvist.

 

Varmt välkomna! 


Tips! I Koloniträdgårdsförbundets serie “Lätt om odling” nummer 13 kan du läsa mer om kompostering HÄR.

 


/Sini  

Känn igen invasiva arter i och runtom våra trädgårdar

Vresros

Invasiva arter är växter eller djur som är ursprungligen främmande för vår miljö men har på olika sätt kommit till Sverige och trivs och sprids här. En del invasiva växter går att hitta i våra trädgårdar, till exempel vresros och blomsterlupin. Ofta har invasiva arter inga naturliga fiender som håller dem tillbaka. Gemensamt för arterna är att de på något sätt hotar mångfalden av våra inhemska arter. I värsta fall kan de påverka hela vårt känsliga ekosystem genom att sprida sig okontrollerat. 

 

Det är bra att känna till de vanligaste invasiva främmande arterna och veta hur du kan hindra spridning av dem i och från din trädgård. Här behöver vi hjälpas åt!

 

Som ett tips kan nämnas Naturvårdsverkets material om hur man som trädgårdsägare kan hindra spridning av främmande arter, det kan du ladda ner HÄR. Det finns även en sida där man kan lära sig mer om kännetecken och rapportera observationer av invasiva främmande arter RAPPORTERA HÄR.  

 

/Sini 

 

Öppen Trädgård

Den 6-7 juli, kl.13.00-16.00 så har vi Öppen Trädgård i Kiholm. Dag beroende på väder!

Passa på och besök dina grannars trädgård, du kan få tips och inspiration eller visa din trädgård.

Öppna din grind och sätt ut en stol utanför, så vet vi att vi är välkomna!

Hoppas på en fin helg med många besök!

 

Förra året bjöd Maritta på odlingslotten på nybakade munkar!

Trevligt och supergott inslag men det räcker med ett glas vatten åsså!/ Eva

Hur gör man en del av gräsmattan till en äng?

På Kiholmsdagen var det flera som hade funderingar på hur man ska tänka och göra om man vill låta en del av sin kolonilott växa till en äng med vilda blommor på. Jag vill tipsa om ett faktablad som Naturskyddsföreningen har tagit fram.

Du hittar materialet "Gör om gräsmattan till äng" HÄR.

 

/Sini

Miljötankar på Kiholmsdagen

Vad roligt att så många kom förbi vårt ”miljöbord” på Kiholmsdagen!

Det dök upp många bra frågor både om odling, miljö, kompostering och om arbete med miljödiplomering. Samtidigt passade vi på att dela ut en checklista för tips och inspiration, vad man kan tänka på för att ytterligare miljöanpassa sin koloniträdgård. Hade du inte möjlighet att titta förbi oss på Kiholmsdagen så kan du hitta checklistan i digital format här: HUR ANPASSAD ÄR DIN KOLONITRÄDGÅRD?

 

Vi vill även tipsa om Koloniträdgårdsförbundets rekommendationer för gödsling och växtskydd. Det kan du ta del av HÄR.

 

 /Sini 

Planering pågår...

Planering för att miljödiplomera vår fina koloniförening fortsätter!

Vi håller på att planera besök hos andra koloniträdgårdar samt föreläsningar om odling och miljö. Vi kommer att planera in ett antal träffar som vi hoppas att så många som möjligt kan och vill vara med. Mer information om detta kommer.

Om du är intresserad av miljöfrågor och vill engagera dig i miljögruppens arbete så är du välkommen att höra av dig till miljögruppen

 

 

/Seppo och Sini

 

Miljöarbete

Arbete med miljöfrågor är ett långsiktigt arbete och handlar inte bara om miljödiplomeringen, utan att vi i föreningen aktivt arbetar för en bra och hållbar miljö och värnar om den unika miljön som vår förening ligger mitt i. Miljödiplomet blir det synliga beviset på föreningens insatser för miljön. Några grundläggande tankar med miljömedvetenhet är att:

  • minimera spridningen av miljöskadliga ämnen och invasiva arter

  • vara rädd om naturens mångfald

  • utnyttja resurser effektivt och bidra till ett hållbart kretslopp

  • skapa en god livsmiljö för alla levande organismer i vår omgivning

Just nu håller miljögruppen tillsammans med styrelsen att ta fram en långsiktig plan för hur diplomeringsarbetet hos oss ska gå till under de nästkommande åren. 

 

Mer information om miljödiplomering kan du läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: HÄR

 

/Sini och Seppo

Ny sida: Miljö och odling

Här kommer miljögruppen publicera nyheter om vad som är på gång inom miljöarbetet samt att ge tips och idéer inom miljö och odling. Håll utkik!

 /Sini