Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Om miljödiplomering på höstmötet

2019-10-01

 

På höstmötet den 29 september presenterades en sammanfattning av miljökrav som ingår i miljödiplomeringens grundnivå samt en genomgång på hur vi inom vår förening ligger till kopplat till dessa krav. 

Följande krav uppnår vi redan:

Bevattning med sjövatten

Eldningsförbud

Källsortering

✓ Information till nya medlemmar

Studier

 

Följande områden behöver vi jobba vidare med för att uppnå:

  • Föreningen följer KRAV:s regler för gödsling, jordförbättring och växtskydd

  • Alla komposterar sitt trädgårdsavfall på den egna lotten

  • Informera om klok bevattning

  • Informera om miljömärkningar (miljömärkta varor, byggmaterial och färger och bra hushållsprodukter)

Mer information om miljödiplomering kan du läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: http://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/

 

/Sini