Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Vanliga frågor och svar i samband med stängning av de allmänna komposterna i Kiholm

2020-04-23

I samband med vårstädningen kommer de allmänna komposterna på område 1 och 6 att stängas. Stängning av dessa komposter följer riktlinjer som miljögruppen har fått av bl.a. Koloniträdgårdsförbundet. Representanter från miljögruppen kommer att finnas tillgängliga vid komposterna på städdagen för att besvara eventuella frågor. Vi har även sammanfattat några vanligt förekommande frågor och svar nedan:

Vi har alltid komposterat där, varför skall vi sluta med det?

Det finns flera anledningar till att komposterna behöver stängas. 

  • Det är olagligt att dumpa trädgårdsavfall i skogen. Komposten på område 6 ligger dessutom utanför vårt arrende med kommunen. 

  • De allmänna komposterna som skapats bl.a. på område 1 och 6 påverkar den allmänna miljön och naturen. Det som en gång var en liten skogsdunge på område 6 har helt förändrats av komposten, och liknar inte längre en naturlig skogsmiljö. Att återställa platsen kommer redan i dagsläget att ta lång tid.

  • Det slängs en hel del fallfrukt och grönsaker på de allmänna komposterna vilket lockar till sig råttor och andra skadedjur. 

 

Är borttaget av allmänna komposter ett krav inom miljödiplomering? 

Enligt miljödiplomering basnivå skall varje enskild medlem kompostera på sin egen lott. Vid speciella fall kan en allmän kompost användas, men en sådan kompost måste i så fall underhållas och det bör utses ansvariga personer för det. Detta har vi inte sett som ett alternativ i Kiholm då det är svårt att hitta en lämplig plats för en sådan kompost och frivilliga som tar hand om det, samtidigt som egen kompostering varken är svårt eller tar mycket plats på lotten.

 

Jag vet inte hur man komposterar

Miljögruppen kommer att anordna fler information- och utbildningsträffar för att du ska kunna lära dig grunderna och komma igång med kompostering. 

Information om kompostering går även att läsa i Koloniträdgårdsföreningens ”Lätt om Odling nr 13”, som går att hitta här: http://www2.kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2014/02/L%C3%A4tt-om-odling-13.pdf 

 

Är inte det dyrt att skaffa en kompost?

En trädgårdskompost kostar mellan 300-1500 kr, och har man lite gamla brädor över kan man enkelt snickra ihop sin egen kompost. Om man komposterar sitt egna trädgårdsavfall så behöver man köpa mindre jord till sin trädgård, och det är inte orimligt att kunna producera c:a 200-400 liter kompost i sin kompost per år. T.ex. kostar en 40L säck ekologisk jord runt 70 kr. Genom att kompostera kan du producera högkvalitativ jord och spara en hel del pengar per år och därigenom tjäna in kostnaden för komposten. 

 

Jag har så mycket löv, trädgårdsavfall eller annat, och kan inte kompostera så mycket. Hur ska jag göra?

Speciellt på hösten får många av oss mycket löv, se det som en resurs som du lägger kring dina blommor eller på jorden i ditt trädgårdsland. Dina blommor kommer uppskatta att få lite extra skydd under vintern, och maskarna kommer att älska det! Och i gengäld kommer du att få en lucker och mer näringsrik jord. På våren kan du kratta bort en del löv och lägga det komposten, kom bara ihåg att blanda in något grönt bland de bruna bladen för att kompostering skall gå snabbare. 

Genom att klippa löven med gräsklipparen på hösten kan man både minska volymen, men också snabbar upp nedbrytningen. De klippta löven brukar också bli lättare att hantera, speciellt om man vill låta dem ligga kvar under odlingssäsongen. 

Med två komposter bör mängden trädgårdsavfall inte vara ett problem. 

 

Går det att kompostera eklöv?

Ja, eklöv går alldeles utmärkt att kompostera. Det finns många myter runt eklöv, t.ex. att de skulle försura jorden eller att de ska vara extra bra för surjordsväxter. Forskning inom detta område visar entydigt att detta inte stämmer. Det stämmer dock att det tar lite längre tid att kompostera eklöv på grund av ett skyddande vaxskikt på lövet samt ett relativt högt lignin innehåll. Men om löven blandas med kväverika växtmaterial så går processen relativt snabbt. Om man även finfördelar löven så att syretillgången i komposten blir bättre så går det ännu snabbare.     

 

Behöver jag verkligen två komposter?

Kompostering tar tid. Under optimala förhållanden tar det ca 6 månader att kompostera trädgårdsavfall, men en mer rimlig tid är ca 1 år. Fördelen med två komposter är att man kan kompostera i en behållare under året, år två komposterar man i den andra behållaren medan man efterkomposterar i den första. 

Är man otålig kan man på våren grepa top-lagret från den första komposten till den andra, för att använda jorden i botten på komposten.

 

Det finns många myter runt eklöv, t.ex. att de skulle försura jorden eller att de ska vara extra bra för surjordsväxter. Forskning inom detta område visar entydigt att detta inte stämmer. Det stämmer dock att det tar lite längre tid att kompostera eklöv på grund av ett skyddande vaxskikt på lövet samt ett relativt högt lignin innehåll. Men om löven blandas med kväverika växtmaterial så går processen relativt snabbt. Om man även finfördelar löven så att syretillgången i komposten blir bättre så går det ännu snabbare. 

 

Jag har ingen kompost, vad skall jag skaffa?

Miljögruppen har tagit fram några förslag på bra komposter, fråga oss gärna om tips! Det finns många bra alternativ på marknaden. Det går även bra att bygga en kompost själv på enkelt sätt. En bra kompost skall hålla för tuffa tag, inte vara för tät då syre är viktigt för processen men inte heller vara för ventilerad då fukt är viktigt för processen, och sist men inte minst skall den ha markkontakt (dvs ingen botten). 

 

Jag har frågor om kompostering

Kom och prata med miljögruppen på städdagen, håll utkik efter föreläsning om kompostering senare i sommar, fråga en granne som redan kommit igång med komposteringen eller kontakta miljögruppen med frågor, våra kontaktuppgifter finns HÄR.