Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Gemensam miljöaktivitet 2020 - Identifiera invasiva arter i Kiholm

2020-06-22

Frågan om invasiva arter och hur vi ska handskas med dem har varit uppe på flera medlemsmöten de senaste åren. Tillsammans kan vi kolonister hålla koll på att inga invasiva främmande arter börjar sprida sig i vårt koloniträdgårdsområde. Därför är det bra att känna till de vanligaste invasiva arterna samt att veta hur du kan hindra spridning av dem i och från och till din trädgård.

Miljögruppen hade planerat för en gemensam aktivitet den 28 juni 2020 då planen var att ta en promenad runt i området tillsammans i grupp och granska våra allmänna ytor för att dels identifiera vilka invasiva arter som finns i vårt område samt att gemensamt hindra deras spridning genom att till exempel plocka bort dem innan de utvecklar frön och sprider sig vidare.

Efter att ha diskuterat med flera medlemmar, så har vi nu beslutat att inte genomföra en gemensam aktivitet i år, men däremot kommer nu med tips för hur var och en kan göra en egen runda i området och vilka arter som är extra viktiga att hålla utkik efter. Tanken är inte att granska vad som växer i medlemmarnas privata lotter, utan att fokusera på ev. invasiva växter på våra allmänna ytor. Se förslag för områden att promenera i bland de orange markeringar på områdeskarta nedan.

Vi känner till sedan tidigare att följande arter har varit vanliga omkring våra kolonilotter i Kiholm. Alla dessa finns inte finns med på en officiell förteckning över invasiva arter, däremot kan dessa växter bli svåra att bekämpa och det finns en stor risk för spridning. Därför uppmanar vi alla att hålla ett extra öga för följande växter på allmänna ytorna, gräv upp dem och se till att ta bort blommorna innan de hinner utveckla frön, ifall du upptäcker dem:

En komplett lista över invasiva arter i Sverige finns på Naturvårdsverkets hemsida: http://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/

Information om invasiva arter från Södertälje kommun, samt hur man ska göra för att rapportera eventuella fynd, finns att läsa på: https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/naturvard/invasiva-arter/

 

Nästa miljöaktivitet hoppas på att kunna genomföra som planerat!

Somriga hälsningar från miljögruppen!

/Sini  

Områdeskarta med markeringar