Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Information om miljömärkningar

2020-08-11

Trots en del tekniska problem, genomfördes vårt första digitala informationsmöte i Kiholm i söndags. Ämnet för mötet var att öka medvetenheten om miljömärkningar och dela tips om vilka miljömärken man ska titta efter i olika produkter. Kännedom om miljömärkningar finns även som ett kriterium i miljödiplomeringens grundnivå. 

De olika områden i miljödiplomering är:

 1. Information till medlemmar
 2. Alla komposterar sitt trädgårdsavfall på den egna lotten
 3. Endast naturlig jordförbättring och gödsel används, ingen konstgödning
 4. Endast växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk odling används
 5. Information om biologisk mångfald och invasiva arter
 6. Klok bevattning och tydliga avloppsregler
 7. Regler för eldning och förbud mot enskild eldning på lotterna
 8. Informera om miljövänliga produkter, miljömärkningar och hantering av avfall 

 

Vi inledde med att titta på de svenska miljömålen som det går att läsa mer om här: http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/  och kunde konstatera att vi genom att jobba mot miljödiplomering i vår förening bidrar även en hel del mot de nationella miljömålen. 

Därefter gick vi igenom de vanligaste och godkända miljömärkningar i Sverige inom kategorierna: 

 • Rengöring
 • Diskning
 • Personlig hygien

Sammanfattningsvis är rekommendationen att i första hand välja produkter med Bra Miljöval eller Svanen och i andra hand produkter med märkningen Ecolabel. För oss på kolonilottsområdet är det extra viktigt att välja miljömärkta produkter eftersom det inte finns några vanliga avlopp och all vatten från t.ex. disk hamnar direkt i marken och från bastun ner i sjön. 

Vi hade även en kort genomgång av miljömärkningar kopplat till trädgårdsprodukter och några tips kopplat till grillning och målning. 

Mötet avslutades med att summera vilka märken som är att föredra och med tips om att läsa mer hos t.ex. Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/basta-markningarna  

Ett axplock av bilder från mötet finns även att ta del av HÄR 


Bildkälla: Naturskyddsföreningen, https://www.naturskyddsforeningen.se/basta-markningarna  

 

På grund av allt strul med tekniken och att flera hade svårt att ansluta sig kommer det troligtvis att planeras in en repris på mötet. Mer info kommer!