Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Påminnelse: lägg inga invasiva växtdelar på rishögarna! 

2020-09-27

En vänlig påminnelse att det inte är tillåtet att lägga invasiva växtdelar bland rishögarna. Det som tyvärr tidigare förekommit i våra rishögar och tål därför att påminnas lite extra om gäller nedan två växter:  

Parkslide, mer information och bilder på växten finns på: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

Jättebalsamin, mer information och bilder på växten finns på:  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jattebalsamin/  

 

 

Tips för hantering av invasiva växter finns att läsa mer om i ett tidigare inlägg här: http://kiholmskoloniforening.dinstudio.se/blog_99_12.html