Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Bekämpningsmedel i gödsel - namninsamling för att stoppa pyralider

2022-04-02

 

Koloniträdgårdsförbundet har dragit igång kampanjen: pyralidstopp.nu

I flera års tid har hobbyodlare drabbats av förstörda odlingar när de använt organisk gödsel till tomater, bönor, blommor och potatis.

Orsaken är att odlingarna har förstörs av pyralider. Det är ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk. De har hamnat i den ekologiska, organiska näringen och gödseln vi använder. Några få miljarddelar (ug/kg) räcker för att känsliga växter, som tomat och potatis, ska bli skadade. Tiotusentals fritidsodlare har drabbats de senaste åren. Därför har Koloniträdgårdsförbundet tagit initiativ till det här uppropet.

Målet är att få ansvariga ministrar, miljö- och klimatminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, att agera. Namninsamlingen ska överlämnas till dem på Världsmiljödagen den 5 juni.

På kampanjsidan pyralidstopp.nu finns fakta och länk till namninsamlingen Skriv under namninsamlingen >>