Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Känner du igen värstingarna?

2022-07-05

I den egna trädgården finns ofta några ogräs som är besvärliga. Vad som växer och trivs beror naturligtvis på jordmån. Det skiljer också en hel del mellan våra trädgårdar i samma koloniförening. Jordreva och våtarv, kirskål och kvickrot t ex. För det mesta ger de inga större bekymmer och kan till viss del även göra nytta. De ger insekter och pollinerare mat och skydd. Marktäckande ogräs hindrar dessutom den bara jorden i rabatten att torka ut och skyddar på så sätt det vi planterat från att dö. Det som i stället kan bli ett problem är då våra trädgårdsväxter sprider sig ut i naturen och tar över där. Som koloni i ett naturskyddsområde lever vi på gränsen till det vilda och även vägg i vägg med granne och grusgång.

 

Vi förväntas ta hand om vårt närområde och allmänning hela säsongen och inte bara under städdagen vår/höst. Med tanke på detta är det några växter som gärna sprider sig och behöver översyn under hela året.

 

Här följer några råd för begränsning av värstingar:

Tänk på att inte sprida rötter och frön ytterligare, kratta ihop ”inåt” på minimalt område och låt kompostera på plats om inte annat är möjligt. Slå och trimma invasiva arter direkt innan fröbildning hunnit ske. Göm inget avklippt i skogen!

 

Håll bestånden nere. Den gula praktlysingen (se bild under rubriken) finns nu på flera platser utanför våra staket. Vacker - javisst- men klipp och slå innan fröbildning.

 

Balsaminer, höga köttiga växter med rosa blommor som poppar och skjuter i väg vid beröring då de är mogna. De är lätta att hålla undan genom att slå tidigt. Beståndet var stort runt odlingslotterna för några år sedan.

 

Lupiner, vackra - beståndet i området har minskat med tiden. Ett fåtal har jag sett i år. Lupiner är lätta att trötta ut, dels genom att tidigt klippa ner de flikiga karaktäristiska bladen, men även senare efter blomning genom att plocka av de enstaka fröskidorna och slänga i soppåsen med hushållssopor dvs brännbart avfall.

Det kanadensiska gullriset är på väg att blomma. De har hårda stammar och gula vippor i toppen som insekterna älskar. Flera bestånd står på våra allmänningar. De är invasiva och kraftiga och tar för sig och tränger ut allt annat. Svåra att gräva upp ur den hårda lerjorden där de står. Knipsa av vipporna. Örtartade växter överhuvudtaget på allmänningen är ett litet bekymmer eftersom stjälkarna är hårdare men ändå inte räknas som kvist- och grenar som vi normalt får lägga i rishögen på städdagar. De går utmärkt att klippa av med sekatör och köra i kompostkvarn, då givetvis utan rot och blomma.

 

Snöbär/Smällbär - den här busken breder ut sig. Den finns inte bara i trädgårdar som häck utan också på våra allmänningar. Den blommar fint och bina älskar den. Därför är det bäst och beskära den direkt efter blomning, då den behöver tas ner. När den senare bildat bär är det krångligare. Då går det inte att lägga den på våra städdags rishögar för då sprids fröerna i bären både inom området och på tippen!

 

Vresros - den sort som finns längs kusten för att binda flygsand och motverka erosion men som har tendens att ta över. Plocka nypon! Gott och nyttigt, och gör att den inte sprids vidare här.

 

Knölklocka - inte en vanlig blåklocka. Förödande för dina egna planterade växter. De sprids med utlöpare och frön och får rötter som diskhandskar som går djupt-djupt ner. Klockorna sitter på samma sida om stjälken. Klipp-klipp-klipp. Låt inte blomma och låt dem inte sprida sig utanför ditt eget staket. I grusgång är det svårt att gräva, i den egna rabatten är det lättare att kunna gräva djupt och få upp hela rötterna.

Parksallad, stora blad och ljust blålila flikiga blommor på stjälk. Finns på några ställen. Rosendals trädgårdar och i Hagaparken syns det tydligt hur de kan breda ut sig. Skyffla grusgången och begränsa utbredningen i den egna trädgården.

 

Parkslide - invasivt och kan vad jag förstår bli desperat om den tuktas för hårt och i stället dra i väg åt alla håll. Vårda det bestånd du har i den egna trädgården, men låt den inte rymma vidare utan håll den begränsad. De ihåliga stammarna har fyllts med het ånga och kokande vatten då kommunen sanerat stora områden.

Tips för gräsklipparna! Bra att tänka på att om möjligt klippa gräs och diken efter att klövern och ängsblommor blommat, eller spara små öar här och där. När det börjar bli brunt är det dags att klippa igen för att få till en ny blomning.Vid pennan, Josefin/63