Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Ängsslåtter vid föreningshuset den 6/8 2022

2022-08-04

På lördag den 6 augusti var det återigen dags att slå ängen bakom föreningshuset.

Efter ett häftigt skyfall i fredags hjälpte solen och blåsten till att torka upp gräset så att vi kunde slå det under lördagen. Anledningen till att vi slår gräset här är att marken behöver vara näringsfattig för att den ska kunna bli en äng. Ängsväxter trivs nämligen bäst i näringsfattiga förhållanden. Att gräset och växterna slås en gång per år och att det torkade gräset förs bort gynnar också mångfalden och gör det lättare för fröerna att gro.

Tusen tack alla ni som hjälpte till!

Nedan finns några bilder från dagen.

 
 
'
Även hästen var intresserad av gräset
 
Ängen efteråt
 
Vi passade även på att rensa bland en del invasiva blommor (t.ex. kanadensiskt gullris) som växer lite här och var runt föreningshuset och inte minst runt bikuporna.  


Och så hade vi ett bytesbord för plantor och frön i litet format inne i föreningshuset.
 
 
Tack alla för en trevlig dag och värdefulla bidrag till den biologiska mångfalden i Kiholm!