Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Miljöarbete

2019-06-10

Arbete med miljöfrågor är ett långsiktigt arbete och handlar inte bara om miljödiplomeringen, utan att vi i föreningen aktivt arbetar för en bra och hållbar miljö och värnar om den unika miljön som vår förening ligger mitt i. Miljödiplomet blir det synliga beviset på föreningens insatser för miljön. Några grundläggande tankar med miljömedvetenhet är att:

  • minimera spridningen av miljöskadliga ämnen och invasiva arter

  • vara rädd om naturens mångfald

  • utnyttja resurser effektivt och bidra till ett hållbart kretslopp

  • skapa en god livsmiljö för alla levande organismer i vår omgivning

Just nu håller miljögruppen tillsammans med styrelsen att ta fram en långsiktig plan för hur diplomeringsarbetet hos oss ska gå till under de nästkommande åren. 

 

Mer information om miljödiplomering kan du läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida: HÄR

 

/Sini och Seppo