Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Känn igen invasiva arter i och runtom våra trädgårdar

2019-07-10

Invasiva arter är växter eller djur som är ursprungligen främmande för vår miljö men har på olika sätt kommit till Sverige och trivs och sprids här. En del invasiva växter går att hitta i våra trädgårdar, till exempel vresros och blomsterlupin. Ofta har invasiva arter inga naturliga fiender som håller dem tillbaka. Gemensamt för arterna är att de på något sätt hotar mångfalden av våra inhemska arter. I värsta fall kan de påverka hela vårt känsliga ekosystem genom att sprida sig okontrollerat. 

 

Det är bra att känna till de vanligaste invasiva främmande arterna och veta hur du kan hindra spridning av dem i och från din trädgård. Här behöver vi hjälpas åt!

 

Som ett tips kan nämnas Naturvårdsverkets material om hur man som trädgårdsägare kan hindra spridning av främmande arter, det kan du ladda ner HÄR. Det finns även en sida där man kan lära sig mer om kännetecken och rapportera observationer av invasiva främmande arter RAPPORTERA HÄR.  

 

Yttterligare ett tips om en artikel som på ett bra sätt beskriver skillnaden mellan förbjudna växter och svenska invasiva främmande arter finns att ta del av här: LÄNK TILL ARTIKEL

 

 

 

/Sini