Kiholms Koloniförening

Reportage, historier gammalt som nytt !

Säsong 2011 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Lösningarnas kvinna- när det gäller slyåtervinning !

2011-10-16

Vår kära granne i område 4 är ganska svårfångad  på bild, hon vill gärna inte göra något väsen av sig. Ann-Marie i stuga 82 har funnits med från starten av Kiholms koloniområde, det är tack vare henne vi har så fina träd och buskar i vår lekpark . Hon berättar lyriskt hur det var förr, gemenskapen, när de grillade en gris i skogsgläntan och hur alla hjälpte varandra.

 

 Ann-Marie pustar ut efter vårstädningen 2010

 

Ann-Maris stuga ligger mot skogen, hon har alltid tagit så väl hand om sin tomt och skogsglänta, sågat ned sly, klippt ned ris och kvistar i säckar, lassat sin lilla Fiesta full och far regelbundet till tippen med allt sitt ris.

De sista åren så har vildsvinen härjat ganska mycket vid hennes tomt, så då spottade hon i nävarna och byggde ett staket av alla slystammar som hon har sparat under åren.

 

Vildsvinens framfart vid Anne-Maries tomt !

 

 

Det tog ganska lång tid att få ned pålar i marken och binda band som avskiljare för stammarna, men Ann-Marie är envisheten själv, höll på till mörkret föll och vildsvinen började tycka att hon skulle gå hem !

 

 Resultatet blev jättebra, återvinning av slystammarna och vildsvinen håller sig utanför. Ett härligt intiativ att hantera naturens frikostiga gåvor. / Tex o bild Eva C