Kiholms Koloniförening

Övriga notiser

- information som kan beröra dig men som inte kommer direkt från styrelsen.

 

Påminnelse om basturegel

Hej bastuvänner!
 
På förekommen anledning vill vi påminna alla som bastar att inte hälla något annat än VATTEN på bastuaggregatet och stenarna.
Under den gångna helgen har någon/några hällt okänd vätska på aggregatet som har missfärgat stenar och aggregatets framsida.
Det är absolut förbjudet att hälla något annat än vatten på aggregatet, eftersom vi i så fall får rengöra aggregatet och byta ut ett antal stenar.
Annan vätska kan i värsta fall orsaka en brandfara eller kortslutning. Dessutom så kan aggregatet skadas och i värsta fall behöva bytas ut och orsaka en extrakostnad för föreningen. 
 
 
Så snälla,ta inte in något annat än vatten in i bastun.
 
Vill din dricka öl eller annat,gör det i relaxen,omklädningsrummet eller utanför bastun.
 
Med vänliga hälsningar,
Jukka,Thomas och Inger för Bastugruppen.

Stolar och bord bortskänkes, först till kvarn!

Utanför föreningshuset står det ett par ensamma (men tillsammans) stolar och bord som söker nytt hem. På måndag (11 maj) försvinner annars stolarna, så passa på! 

Planerat strömavbrott

 

I dag (29 april) har de flesta av Kolonisterna fått information hem i brevlådan angående planerat strömavbrott. Pga. underhållsarbeten på Telge Näts anläggningar avbryts strömleveransen under några timmar i nästkommande vecka 4—8 maj. 

När elen i din stuga stängs av, står i brevet. Har du inte fått ett brev hem, så har säkert din kolonigranne på Kiholm fått det. Troligtvis sker era elavbrott samtidigt, men är inte helt säkert.

Gemensamma utrymmen påverkas:

Tisdag 5 Maj 8:00—12:00 - Föreningshuset
Onsdag 6 Maj 8:00—12:00 - Bastun

 

En ren bassäng är förutsättningen för vatten i kranarna!

 

Bassängen är ren nu! Det är bara att släppa vattnet till Påsken?
Stort tack till Anna S, Tommy Ö, Lisbeth L, Kamilla L, Thomas L och inte minst Anders Wirtanen för deras insats i år.
(bild Anders W)
(text Markus Lähdes)