Kiholms Koloniförening

Övriga notiser

- information som kan beröra dig men som inte kommer direkt från styrelsen.

 

Planerat strömavbrott

2020-04-29

 

I dag (29 april) har de flesta av Kolonisterna fått information hem i brevlådan angående planerat strömavbrott. Pga. underhållsarbeten på Telge Näts anläggningar avbryts strömleveransen under några timmar i nästkommande vecka 4—8 maj. 

När elen i din stuga stängs av, står i brevet. Har du inte fått ett brev hem, så har säkert din kolonigranne på Kiholm fått det. Troligtvis sker era elavbrott samtidigt, men är inte helt säkert.

Gemensamma utrymmen påverkas:

Tisdag 5 Maj 8:00—12:00 - Föreningshuset
Onsdag 6 Maj 8:00—12:00 - Bastun