Kiholms Koloniförening

Övriga notiser

- information som kan beröra dig men som inte kommer direkt från styrelsen.

 

Påminnelse om basturegel!

2020-05-24

Hej bastuvänner!
 
På förekommen anledning vill vi påminna alla som bastar att inte hälla något annat än VATTEN på bastuaggregatet och stenarna.
Under den gångna helgen har någon/några hällt okänd vätska på aggregatet som har missfärgat stenar och aggregatets framsida.
Det är absolut förbjudet att hälla något annat än vatten på aggregatet, eftersom vi i så fall får rengöra aggregatet och byta ut ett antal stenar.
Annan vätska kan i värsta fall orsaka en brandfara eller kortslutning. Dessutom så kan aggregatet skadas och i värsta fall behöva bytas ut och orsaka en extrakostnad för föreningen. 
 
 
Så snälla,ta inte in något annat än vatten in i bastun.
 
Vill din dricka öl eller annat,gör det i relaxen,omklädningsrummet eller utanför bastun.
 
Med vänliga hälsningar,
Jukka,Thomas och Inger för Bastugruppen.