Kiholms Koloniförening

Övriga notiser

- information som kan beröra dig men som inte kommer direkt från styrelsen.

 

Valberedningen har ordet

2022-02-13

Vi vänder oss till er medlemmar med anledning av att vår suppleant Mona Lostringer från odlingslotterna lämnar sitt uppdrag. Vi ser ett mervärde i att styrelsen består av personer från olika områden och ser fram emot nomineringar på personer från odlingslotterna om möjligt, men alla svar beaktas. Glöm inte att du även kan nominera dig själv.

 

Kontakta någon av oss

Madeleine Gill, Britt-Marie Olsson, Ki Nilsson Karnerud eller Arne Ireby. 

Våra kontaktuppgifter finner du på föreningens hemsida under Kontakter/Valberedning