Kiholms Koloniförening

Övriga notiser

- information som kan beröra dig men som inte kommer direkt från styrelsen.

 

Senaste nytt från telgenät

2022-09-13

SENASTE NYTT FRÅN TELGENÄT!!
Det är nu väldigt många stugägare i koloniföreningar i Södertälje som har sagt upp sitt elnät. Telgenät har nu samlat en utredningsgrupp bestående av olika myndighetspersoner samt kundreferenser (vi berörda stugägare) vars första uppgift är att informera oss kunder om varför dessa avgiftsförändringar är gjorda. Gruppen skall sedan se över om några justeringar behöver ske.
Idagsläget är det som gäller att alla kunder har laglig rätt att säga upp sitt elnät. Vill man koppla igång nätet igen så kostar det idag 350kr. Telgenät tittar nu på eventuell höjning av denna avgift beroende på om de bla kommer ha nog med personal och resurser för att koppla igång elnäten till våren.
Ang byte av elmätare. ALLA elmätare i hela Sverige skall bytas ut, det ska vara klart år 2025. Bytet av elmätare är helt kostnadsfritt.
Telgenät tittar på om det kommer bli en avgift för bytet hos de kunder som ej har ett aktivt elnätsavtal.
 
Text av Carita