Kiholms Koloniförening

     Stugområden med karta

och klippschema

 

 

 

Föreningen har 175 lotter med stugor och 39 odlingslotter.
Kolonin är indelad i 6 olika områden.


Varje område har ett arbetsombud, med ett extra uppdrag att samordna, leda och fördela arbetet bland kolonisterna i sitt område.

 

Områdena ser ut så här:

Område 1  stugnr.  1-22                       Område 4 stugnr. 73-101

Område 2 stugnr. 23-45,  52-58            Område 5 stugnr. 102-135

Område 3 stugnr. 46-51,  59-72            Område 6 stugnr. 136-175

Odlingslotter 201 -239

 

 För områdeskarta klicka här

 

Klipp- & trimschema
för området runt Klubbstugan 2018
Ansvarsfördelning:
Maj - Område 3

Juni - Område 4

Juli - Område 5

Augusti - Område 6

September - Område 2

Oktober - Område 1