Kiholms Koloniförening

     

Stugområdeskarta och klippschema

 

För klippschema 2021 klicka här
För områdeskarta klicka här 

Föreningen har 175 lotter med stugor och 39 odlingslotter.

Kolonin är indelad i 6 olika områden.


Varje område har ett arbetsombud, med ett extra uppdrag att samordna, leda och fördela arbetet bland kolonisterna i sitt område.

 

Områdesuppdelning:

Område 1  stugnr.  1-22                       

Område 2 stugnr. 23-45,  52-58            

Område 3 stugnr. 46-51,  59-72

Område 4 stugnr. 73-101

Område 5 stugnr. 102-135

Område 6 stugnr. 136-175            

Odlingslotter 201 -239