Kiholms Koloniförening

 

Historien om hur Kiholms koloniområde startades... 

 

 

 

...från första klubbslaget till första spadtaget...

 (Längst ned på sidan, bilder från "nybyggandet")

 

Den 22 augusti 1979 upprättades ett förslag till byggplan för Kiholms koloniområde.

Kommunfullmäktige antog förslaget den 22 november samma år.

Ärendet gick vidare till länstyrelsen som faställde byggplanen den 23 juni 1980.

Exploateringskostnad gick på 2.243.968:-

Därefter bildades Kiholms Koloniförening den 26 april 1980 i Folkets Hus.

Den 17 augusti samma år kl. 08.00 i föreningslokalen på Syrengatan delades lotterna 1 – 101 ut. Avser omr 1 till 4.

 

 

 

 

Efter interimstyrelsen valdes den första ”riktiga” styrelsen. Lennart Hammenlid, tomt 36, blev föreningens första ordförande. Han avgick först år 1988.

Nils Frånlund på tomt nr 38 satte upp den första stugan på hösten 1980. Dagen efter nr 39, Santala.

Arrendeavtalet för området påbörjades i januari 1982 och sträckte sig till den 1 juli 1988 då ett nytt 25- års kontrakt skrevs.

Lotterna 102 – 175, avser omr 5 och 6, lottades ut först hösten 1981. Den sista tomten bemannades så sent som 1985.

 

 

Föreningshuset som finns här ännu idag köptes in genom ett bud som var bara en krona över de andra anbuden. Priset var 5 260:-.

Byggnaden, paviljongen som den kallades, utgjorde ett postkontor i Östertälje innan den fraktades hit. Före det har paviljongen varit ett postkontor i Ystad.

 

Flyttningen med två lastbilar startade den 26 nov 1983 kl 08. 30.

Själva flyttningen kostade 7000:- Innan dess hade man betalt för bygglovet 3 850:-.

Hela kalaset gick på 28 052:- inkl. paviljong, bygglov, grävning, sand mm.

 

Föreningens ordföranden i kronologisk ordning:

Lennart Hammenlid

Kurt Nilsson

Rolf och Eva Andersson

Bengt Letzen

Kjell Olausson

Eskil Sundström

Svante Barman

Örjan Johansson

Anders Wirtanen

Peter Hillblom

Seppo Palonen

Tord Eriksson

 

Det här var lite fakta om starten av Kiholms koloniområde som Leena Thollander sänt in till hemsidan. Bilderna längst ned i bildspelet är tagna av framlidne Alfred Valdna som byggde stuga 24. Som tur var så hade Alpo Juntunen tagit hand om bilderna, så alla kolonister kan få ta del av Kiholms nybyggaranda och deras verk, som vi nu förvaltar.

Man känner riktigt med vilken glädje och iver de byggde upp området, det måste ha varit både slitsamt och roligt. Som avslutning kan du klicka här för att ta del av Kiholmsvisan som  sjöngs vid festliga tillfällen. Har Du någon historia från de första åren, som vi kan berätta här på hemsidan, så är det jättevälkommet.

Text & bild sammanställt av Eva Carlsson

 

Dessutom finns en lång text med mer historik om Kiholm och Kiholms gård på Wilkipedia. De hänvisar även till vår hemsida - lite kul! På Wilkipedia visas bl a denna bild från Lantmäteriets arkiverade historiska kartor och beskriver ägostyckningarna gjorda 1911. Här ser man skog, odlingsmark, sjö, bäck, diken och lertag. /JD

 

Flera kartor och fördjupning finns hos Lantmäteriet

(För större format, klicka på bilden)

 

 

 

  • Anläggning 4 panorama.jpg

    Området utstakat !

  • Utstakat första spadtaget.jpg

    Första spadtaget !

  • Anläggning 1.jpg
  • Anläggning 10 dike.jpg

    Alfred Valdnas tomt !

  • Anläggning 11.jpg
  • Anläggning 2.jpg
  • Anläggning 5 panorama.jpg
  • Anläggning 7 jobbarlaget.jpg
  • Anläggning 8 panorama.jpg
  • Jordborr 1 tomt 27.jpg

    Arbete med jordborr !

  • Jordborr 2 tomt 27.jpg
  • Stugbygget 3.jpg
  • Stugbygget 1.jpg
  • Stugbygget 2.jpg
  • Stugtomten mot parkeringen 1.jpg
  • Bastun 1.jpg

    Vilopaus vid bastuhuset !

  • Bastun 2.jpg
  • Klubbstugan 1.jpg

    Flytten påbörjad av posthuset-klubbstugan !

  • Klubbstugan 5.jpg
  • Klubbstugan 7.jpg
  • Klubbstugan 6.jpg
  • Klubbstugan 8.jpg
  • Klubbstugan 2.jpg
  • Klubbstugan 4.jpg
  • Klubbstugan 3.jpg
  • Stugtomten mot parkeringen 2.jpg
  • Stugtomten mot parkeringen 6.jpg
  • Växthus 2.jpg
  • Stugtomten mot mälaren 2.jpg
  • Lotterna.jpg

    Odlingslotterna !