Kiholms Koloniförening

Vid stugförsäljning:

 

 

  • Meddela styrelsen i god tid, gärna 4 till 5 veckor i förväg.

 

 

  • Protokoll skrivs i två exemplar och undertecknas av stugägare och styrelsens representant. Ett exemplar av protokollet ska ges till köparen för att visa att stugan är godkänd enligt de riktlinjer som framgår av protokollet.

(Om kamin finns i stugan är det viktigt att säljaren meddelar köparen att kontakta stans sotare och meddela sin adress)