Kiholms Koloniförening

Stugförsäljning

 

 

Vill du sälja din stuga/lott, så meddela styrelsen i god tid, gärna 4 till 5 veckor i förväg.

Innan stugan säljs måste stugan besiktigas. Eventuella anmärkningar måste åtgärdas innan försäljningen kan fortsätta.

För besiktning kontakta:

Carina Carlén

carina.carlen15@gmail.com 

0709924530 Telefontid vardagar 18.00-20.00

 

Läs om hur din stuga/tomt/lott har för riktlinjer nedan:

Odlingslotter, reviderade 2019

Stugor, reviderade 2019

Vid försäljning skrivs ett protokoll i två exemplar och undertecknas av stugägare och styrelsens representant. Ett exemplar av protokollet ska ges till köparen för att visa att stugan är godkänd enligt riktlinjerna.

 

(Om kamin finns i stugan är det viktigt att säljaren meddelar köparen att kontakta stans sotare och meddela sin adress)