Övriga ansvarsområden

Stugfogde 

Hilkka Lahnalampi, stuga 159
tel 073- 699 77 30
e-post hilkkala1@hotmail.com

 

Assisterande stugfogde
Marja Hautanen, stuga 161
tel 073- 634 73 88
e-post marja.hautanen@gmail.com

 

Klubbstuga/Yttre vård 

Jouka Polso, stuga 27

Leif Lindskog, stuga 45

 

Miljögruppen

Ki Nilson Karnerud, stuga 140

tel 070-669 76 77

e-post nilsonkarnerud@gmail.com 

Christina Lind, stuga 62

tel.070-773 32 70

 

Bastugruppen

Bastu och nyckelansvarig

Inger Steen, stuga 90

tel 073-720 64 81

Tomas och Jukka, stuga 158

 

Vattengruppen

Anders Steen, tel 073-977 15 27

Jonas Rydqvist, stuga 34

tel 073-938 43 73

 

Kiholms Vattensamfällighet för det kommunala vattnet

Hans Åberg, tel 070-210 42 47

Anders Steen, tel 073-977 15 27

  

Sop- och latrinansvarig 

Kari Luoma, stuga 55

tel 070-882 01 76

 

Arbetsombud

För att se vilket område du tillhör se information här.

 

Område 1: Markus Lähdes, stuga 5, tel 073-967 95 35
e-post markus.lahdes@outlook.com

 

Område 2: Pekka Jalkanen, stuga 44, tel 073-986 70 24
e-post pek.jalka@bredband.net 

 

Område 3: Lotta Fällback, stuga 60, tel 070-535 58 50
lottafallback@gmail.com

 

Område 4: Anders Steen, stuga 90, tel 073-977 15 27 

 

Område 5: Lars Eriksson, stuga 124, tel 073-733 44 19
e-post bergtappan86@gmail.com 

 

Område 6: Raimo Klytseroff, stuga 161, tel 070-731 91 64
e-post klytsroffraimo@gmail.com 

 

Odlingslotterna: Kenan Unesi, lott 225, tel 076-252 71 87
e-post kenan.unesi@sodertalje.se 

 

Maskinansvariga

För att se vilket område du tillhör se information här.

 

Område 1, 2, 3 + odlingslotterna: Pekka Jalkanen, stuga 44
tel 073-986 70 24, e-post pek.jalka@bredband.net 

 

Område 4: Anders Steen, stuga 90,  tel 073-977 15 27

 

Område 5: Ron Hayward, stuga 119, tel 073-696 74 96, e-post ron@hayward.se

 

Område 6: Nils Lagerkvist, stuga 171, tel 070-602 42 69

 

Webbredaktion

Eva Carlsson, stuga 93 
tel 070-715 93 62
e-post evacarlsson52@gmail.com

 

Lisbeth Lampinen, stuga 16 

tel 070-4365686

e-post  lisbeth_lampinen@hotmail.com

 

Arto Pääkkönen, odlingslott 235